Website voor de Ommelse gemeenschap

A+ A A-

Wist u dat onze dorpsnaam Ommel is ontstaan uit de woorden "Omme Loo" wat "Rondom bos" betekent. Hoewel Ommel al een heel oude nederzetting was, hangt de ontwikkeling tot een dorpje nauw samen met het fungeren van Ommel als bedevaartplaats voor Onze-Lieve-Vrouwe van Ommel.

Het begin van de bedevaarten, omstreeks 1400, valt samen met een eerste vermelding van de plaats in schriftelijke documenten. Toen is ook het beeldje gevonden dat waarschijnlijk van een Byzantijns evangelieboek afkomstig is en mogelijk via de Kruistochten in Brabant is terechtgekomen. Dit beeldje trok vele pelgrims waaronder een zekere Jan van Haven, schipper en koopman. Toen zijn schip op zee in een windstilte terechtkwam en de voorraden uitgeput raakten bad hij tot Maria om wind, waarop inderdaad een bries op stak die zijn schip aan land bracht. Uit dankbaarheid richtte hij te Ommel een kapel op. Uit 1444 dient een verzoekschrift voor de aanstelling van een rector, dat ook gehonoreerd werd.

Marike en Jutken van de Goer waren twee zussen die, nadat Marike een stem gehoord had die zei: 'gij zult hier bouwen', een besloten Franciscanessenklooster oprichtten. Dit ontstond in 1539. De kapel en het klooster stonden op de plaats van het huidige Onze Lieve Vrouweplein. Na 1648 mocht het klooster geen novicen meer aannemen. Dit gebeurde in het geheim toch, zodat het klooster nog tot 1731 bleef voortbestaan. In 1707 had de vrouwe van Asten, Anna Katharina Constancia van Boecop, het klooster nog door list kunnen redden. In 1731 moesten de zusters vertrekken, met medeneming van het Mariabeeldje, naar Haelen in het het Graafschap Horn. Volgens een legende wilden de paarden met de bezittingen van de zusters pas vertrekken nadat deze plechtig beloofd hadden om terug te keren zodra de tijden gunstiger waren. De kapel werd een Protestantse kerk en zodanig verbouwd dat ze niet meer op een gotisch gebouw leek.

In 1743 werd het klooster particulier bezit, en de zusters keerden in 1813 terug, maar de kapel was in slechte staat. De broodnodige restauratie kwam pas in 1839 gereed, en in 1840 werd het beeldje teruggeplaatst. In 1847 werd het beeldje en een offerblok gestolen. Het beeldje werd later, ontdaan van gouden en zilveren versierselen, teruggevonden.

In 1882 werd de kapel verheven tot parochiekerk, gewijd aan Onze Lieve Vrouw Presentatie. De eerste pastoor was Dyonisius Koolen. Deze bewerkstelligde de komst in 1885 van een (openbare) lagere school en voerde de processies ter ere van 'de Troosteres in elke nood' opnieuw in. Ook tegenwoordig komen er, in mei alleen al nog duizenden bedevaartgangers naar Ommel.

Nieuws uit Ommel