Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

Het begon met een droom. Een laatste vurige wens van Wim Loverbosch, Ommelnaar. Als klein manneke wilde hij al graag in het processiepark spelen, maar mocht dat niet 'omdat het heilige grond' was, in zijn nadagen wenste hij dat 'de verborgen parel' die het park is, weer zou worden 'onthuld'.  

Helaas kan Wim zelf de realisatie van zijn droom niet meer meemaken. Wel heeft hij zijn visie op papier gezet – met hulp van architect Peer van Ling en twee landschapsarchitecten. Een projectgroep, van Ommelnaren, leden van de dorpsraad, kapelaan Harold van Overbeek en sympathisanten van binnen en buiten het dorp, ijvert nu voor de verwezenlijking van die plannen

Met de inzet van veel vrijwilligers en de financiële steun van fondsen en mensen die het processiepark in Ommel een warm hart toedragen, hopen wij de restauratie van het hele park te kunnen realiseren, dus;  de Mariagrot, de monumentale bedevaartskapelletjes, de Calvarieberg, de beelden, de toegangspoort, de bomenlaan, de buitenkerk met bankjes, de Klokkentoren, het kerkplein, het weiland aan de achterzijde en de pastorietuin.

Het streven is het park nieuw leven in te blazen en de hele restauratie af te ronden voor 2020. 

Voor meer informatie en suggesties, kijk op Ommel-online.nl/Processiepark Mariaoord

Laatste nieuws