Website van de Stichting MariaoordOmmel, Park van Vrede

A+ A A-

Nieuws

Open Kerken-dag Ommel in teken van Processiepark

 
De “Open Kerken”-dag op zondag 26 november 2017 staat in Ommel dit keer in het teken van de herstelplannen van het
Processiepark Mariaoord. Belangstellenden kunnen zich dan laten bijpraten en rondleiden door het park.
 
Na de heilige Mis van 9.30 uur wordt er bij koffie en thee uitleg gegeven over de geschiedenis van de kerk, de bedevaart en over de renovatie van het park. Enkele leden van onze Werkgroep Renovatie Processiepark Ommel leiden tot circa 15 uur mensen rond langs de kapellen, beelden, Calvarieberg en Lourdesgrot.
 
Dus kom ook en laat je op de hoogte stellen van de plannen.

Duidelijkheid over monumentale status

Een goed gesprek met de specialist tuinen & parken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft eindelijk de duidelijkheid gebracht waarop gehoopt werd. Het hele Processiepark Mariaoord heeft de status van rijksmonument, dus niet alleen de kapellen, Calvarieberg en Mariagrot maar ook het groen.

Dat is een enorme opsteker. Het betekent namelijk dat dit alles in aanmerking komt voor reguliere onderhoudssubsidie. Mevrouw Natascha Lensvelt van het ministerie had nog een andere belangrijke mededeling; het park komt ook in aanmerking voor restauratiesubsidie. Daarvoor moeten we echter aankloppen bij de provincie.

Dat zullen we op korte termijn doen. Maar eerst moeten we ons ‘bidbook’ klaar hebben, zeg maar een soort promotieboek waarin we de huidige toestand van het park, de gewenste nieuwe situatie en de noodzakelijke ingrepen op een toegankelijke wijze proberen op te schrijven. Het streven is dit bidbook eind november klaar te hebben waarna we ermee langs potentiële subsidiegevers en sponsors kunnen gaan en ook aan de Ommelnaren en andere belangstellenden kunnen laten zien wat we beogen.

Tevens zijn we contacten aan het leggen met adviesbureaus/experts voor hulp bij het meer in detail uitwerken van de restauratiewerkzaamheden.

Al met al begint het hele plan dus wat meer in een stroomversnelling te komen.

Gemeentebestuur Asten 'met mooie beelden' op vakantie

Ze kwamen naar Ommel op de fiets, de leden van het Astense college van burgemeester en wethouders met hun partners. De zomervakantie inluiden met een fietstochtje door de eigen dreven is een soort van traditie aan het worden klaarblijkelijk voor de bestuurders van de gemeente.

Enkele mensen uit onze projectgroep maakten van die gelegenheid dankbaar gebruik om wat meer te vertellen over de plannen die wij hebben met het processiepark in het hart van ons dorp. Vanzelfsprekend werd daarbij ook benadrukt hoe belangrijk de steun van de gemeente voor ons initiatief is.

Na een verfrissing op het terras van zaal Eijsbouts stak het hele gezelschap de Marialaan over met kapelaan Harold van Overbeek als persoonlijke gids. Die liet zien hoe waardevol het park en de monumenten zijn maar ook hoe hard een grondig herstel van de monumenten en het (monumentale) groen nodig is. Daarvoor zullen we flink wat fondsen moeten zien los te weken en al zijn we op onze eerste 'missie' om de Brabantse Erfgoedprijs te winnen niet geslaagd de finale te bereiken, het gaat ons uiteindelijk lukken.    

Historie Processiepark Mariaoord door Ommelse hand

Deze site is weer een bijzondere bijdrage rijker. Op dit moment is de werkgroep op allerlei deelgebieden bezig de plannen uit te werken in hoofdstukken die straks deel uitmaken van het bidbook, zeg maar het aanbiedingsdocument van het gehele project voor sponsoren en beslissers. Een van de mensen op wie niet vergeefs een beroep werd gedaan is Frans Martens. Als iemand de historie van Ommel kan oplepelen, dan is hij het wel. Het resultaat, 33 pagina's boeiende informatie in woord en beeld, gebaseerd op diverse erkende bronnen, vindt u terug onder het kopje INFO boven in de navigatiebalk en dan bij downloads Historie aanklikken.

U leest er over de 600 jaar lange connectie tussen het dorp en de Mariaverering, allemaal dankzij een klein Byzantijns beeldje van moeder en kind dat door Ommelnaren werd gevonden. Bedevaartgangers kwamen uit alle streken, te voet, met paard en wagen, weer later met de tram en de bus.Maar al ruim voor de bus had pastoor Van de Pas gezien dat het wel heel druk werd in zijn kerkje en dat er nood bestond aan een riant processiepark. Op Tweede Paasdag 1914 wijdde hij het park, met Mariabeeld op een berg en veertien kruiswegstaties eromheen, in.

Met prachtige foto´s en toelichting leidt Frans de lezer langs alle monumenten. Hij citeert uit interviews met Frans Lingg over de meimaanden uit vervlogen tijden, beziet het wel en wee van het park aan de hand van krantenverslagen over het bezoek van 800 leden van de Broederschap van de Heilige Familie vanuit Helmond of de ´drankweer´ die Maria´s bijstand inriep om drankmisbruik te bestrijden, over openluchtspelen en ziekenzegingen maar ook over vernielingen door onverlaten.

Hij staat stil bij de verfraaiing van het park met het mirakel, verklaart de beeldengroep gemaakt door beeldhouwer Jan Custers uit Stratum, de voltooiing van de Lourdesgrot in 1933, de bedevaarten tijdens de oorlog, die zo goed en zo kwaad als het ging werden doorgezet tot en met de aanwijzing van de Calvarieberg, Het Mirakel, de kruiswegstaties en de Lourdesgrot tot rijksmonument in 2001. 

Laatste nieuws